Anti Drone Teknolojileri

Mini İnsansız Hava Araçları (İHA) yaygın olarak Drone olarak isimlendirilmektedirler ve bireysel (hobi, eğlence) amaçlı kullanımları son yıllarda oldukça hızlı artış göstermektedir [1]. Ülkeler tüketici elektroniği seviyesindeki bu cihazların satışını kayıt altına alarak tedbir almaya çalışmaktadırlar. Ülkemizde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SGHM), sivil drone’lar konusunda otorite olup, kayıt ve takibini yapmaktadır [2]. Tüm bu tedbirlere rağmen bu cihazlar kayıt dışı temin edilebilmekte, farklı kişilerin üzerine kayıt edilebilmekte ve birleştirilerek üretilen (el yapımı) modeller tamamen kontrol dışında olabilmektedirler.

Bu cihazların güvenli bölgelere yaklaşmadan tespit/takip edilmeleri, engellenmeleri ve hatta kontrollerinin ele geçirilmesi önemli bir gereksinim haline gelmiştir. Patrick Hindle’ın Microwave Journal dergisindeki makalesinde bireysel hobi amaçlı olarak kullanılan drone’ların 2025 yılı itibari ticari potansiyel pazarının 10 Milyar Dolara ulaşacağından ve bu yeni ve önemli tehdit için etkin/güvenilir sistemler geliştirilmesi gerektiğini belirtmiştir.  Yine aynı yazıda 2022 yılında Drone tespit/önleme sistemleri (Anti Drone Teknolojileri) pazarının ise 16 Milyar Dolar kapasiteye ulaşması beklenmektedir. Sonuç olarak Drone pazarından daha büyük bir pazarın bu sistemlerin tespiti ve önlenmesi için oluşacağı farklı kaynaklarda da öngörülmektedir [4].

Mevcut askeri tespit ve önleme sistemleri, bu cihazların küçük boyutları, düşük radar kesit alanları, plastik gövde, alçak irtifada yavaş hareket edebilmeleri, programlanabilir ve otonom olmaları vb. gibi özelliklerinden dolayı yetersiz kalabilmektedirler. Anti drone sistemleri Radar, Optik, Elektromanyetik ve Akustik teknolojileri kullanmaktadır.

[1] https://www.businessinsider.com/uav-or-commercial-drone-market-forecast-2016-4-24?r=UK

[2] https://iha.shgm.gov.tr/

[3] www.microwavejournal.com/articles/print/28459-drone-detection-and-location-systems

[4] www.digitaltrends.com/cool-tech/anti-drone-technologies/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir